Tilbage til forsiden af lederhåndbogen
Tilbage til bestyrelsen


Opgaver og  kontaktpersoner


 


Marianne Koch


Kontaktperson for:

 


Opgaver i bestyrelsen:

 • Kontaktperson for LIF gymnastik
 • Repræsentant for LIF gymnastik ved møder
 • Deltager i formandsmøder i LIF
 • Indhentning af børneattester
 • Udarbejde holdliste
 • Fordeling af post til holdene
 • Conventus administrator
 • Søge hal og skole i Felsted
 • Kontaktperson til hal og skole i Felsted
 • Nøgler til Felsted Skole
 • Opsætning af program til opvisning

 

Anja Lausen

Opgaver i bestyrelsen:

 • Regnskab
 • Conventus finansansvarlig
 • Referent og protokolfører
 • Skrive mødeindkaldelser
 • Kursusansvarlig
 • Opdatering af ledere og instruktører ved DGI
 • Tilmelding til opvisningen i Aabenraa
 • Udarbejde sæsonprogram
 

Lone Wieper

Kontaktperson for:


Opgaver i bestyrelsen:

 • Medlem af redskabsudvalget
 • Søge hal og skole i Kliplev
 • Kontaktperson til hal og skole i Kliplev
 • Nøgler til Kliplev Skole
 • Kontaktperson til OK-Benzin
 • Kontaktperson til Events
 • Kontaktperson til bedsteforældredag
 • Foreningstøj
 

Iben Reher


Kontaktperson for:


Opgaver i bestyrelsen:

 • Medlem af redskabsudvalget
 • Indkøb af julegaver
 • Kontaktperson til minimaxistævnet
 • Bindeled mellem forenings ungeog bestyrelsen
 

 

 


 


Dorthe Vilstrup

Konttakperson for:

 

Opgaver i bestyrelsen:

 • Træde ind når formanden er forhindret
 • Skrive indbydelser og nyhedsbreve
 • Skrive anbefalinger og udtalelser
 • Program til gymnastikopvisning
 • Instruktørhåndbog

 

 

Sarah K. Koch

Kontaktperson for:

Opgaver i bestyrelsen:

 • Medlem af redskabsudvalget
 • Indkøb af julegaver
 • To-do-liste til opvisningen
 • Social Media (facebook, instagram mv)
 • Sæsonprogram
 • Bindeled mellem foreningens unge og bestyrelsen
 • Kontaktperson til MinimaxistævneLone Fiil


Kontaktperson for:
 

Opgaver i bestyrelsen:

 • Hjemmeside
 • Instruktørhåndbog
 • Conventus administrator
 • Søge Fonde
 • Indkøb af gaver mv.

  

 

Suppleanter: 

 1. suppleant:       Charlotte Meng Nielsen, Felsted
 2. suppleant:       Helle Ehm, Søgård  

 

 

 


 


 

    


 

Lundtoft Idrætsforening - Gymnastik | Kandrupvej 4 | 6200 Aabenraa | Tlf.: 51522682 , CVR: 30033663