Mål & visioner

indledning

 
Lundtoft Idrætsforening er hjemmehørende i Lundtoft kommune.
 
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

LIF gymnastik afdeling valgte i forbindelse med et ledermøder januar 2002 at sætte fokus på foreningslivet.

Der blev denne aften sat fokus på specielt LIF´s foreningsånd, fremtid og "Hvad er god lederpleje?"

Dette har dannet grundlag for følgende værdigrundlag for LIF gymnastik.

 
Værdigrundlag LIF gymnastik

-  LIF gymnastik er der plads til alle, der gerne vil være en del af et fællesskab og prioriterer gode oplevelser, masser af aktivitet samt hyggeligt samvær.

-  LIF gymnastik ønsker, at være en aktiv og synlig del af lokalsamfundet, samt et godt mødested.
 
-  I LIF gymnastik ønsker vi, at skabe et positivt og inspirerende miljø, der fremmer glæden, kreativiteten og "gå på modet" hos både gymnaster, instruktører,
           hjælpeinstruktører og bestyrelsen.
 
-  LIF gymnastik ønsker, at give anerkendelse til foreningens ledere for frivilligt arbejde og indsats.
 
-  I LIF gymnastik er engageret og ansvarsbevidste instruktører og hjælpetrænere foreningens fundament.
 
-  Uddannelse af instruktører og hjælpetrænere prioriteres højt og er med til at fremme udviklingen i foreningen.
 
-  LIF gymnastik vil arbejde for god trivsel og samarbejde blandt instruktører og hjælpetrænere og skabe gode muligheder for udveksling af erfaringer.
 
-  LIF gymnastik er en forening, der ønsker at bevare gode traditioner samt at give plads til gode ideer og nytænkning.
 
-  LIF gymnastik vil arbejde for at have tidssvarende faciliteter til rådighed og fortsat have høj kvalitet ved foreningen arrangementer, opvisninger, møder og
   kurser.


Hvad er god lederpleje 

-  God lederpleje er, når instruktører og hjælpetrænere føler sig betydningsfulde, velkomne og velinformeret i foreningen.
 
-  Lederpleje er aktiviteter for hjælpetrænere og instruktører på tværs af holdene, samt muligheder for fælles oplevelser, der styrker det sociale sammenhold.
 
-  Lederpleje er tilbud om at komme på gymnastiklejre, drenge- og pigeskole, samt kurser og mulighed for vejledning.
 
-  Lederpleje er god kontakt til bestyrelsen, der også støtter instruktøren / hjælpetræneren ved evt. problemer.
 
-  Lederpleje er at give hjælpetrænere en god oplæring, med stigende ansvar.
 
-  Lederpleje er adgang til gode faciliteter (redskaber, lokaler, musikanlæg etc. ) samt at få eventuelle ønsker opfyldt.
 
-  Lederpleje er mulighed for medindflydelse i foreningen.
 

LIF gymnastik afdeling i fremtiden
 
-  LIF gymnastik ønsker at give mulighed for nytænkning og herunder alternative gymnastikoplevelser.

-  LIF gymnastik ønsker at være en forening, der følger med trenden, og kan tilbyde forskellige holdtyper afhængig af deltagernes ønsker og krav.

-  LIF gymnastik ønsker i fremtiden at kunne udvide sine aktiviteter, få kontakt til en større målgruppe, og derved få flere aktive medlemmer.
 
-  LIF gymnastik ønsker fortsat, at kunne yde en god lederpleje.
 
-  LIF gymnastik ønsker at være en synlig forening, der er god til at markedsføre sig selv.
 
Lundtoft Idrætsforening - Gymnastik | Kandrupvej 4 | 6200 Aabenraa | Tlf.: 51522682 , CVR: 30033663