Tilbage til forsiden af lederhåndbogen
Tilbage til indholdsfortegnelsenAdresseliste på instruktører/hjælpeinstruktører:
Du kan finde telefonnumre og adresser på dine gymnastikkollegaer på Conventus.dk.

Husk at rette dine oplysninger i Conventus, hvis du flytter, får nyt telefon nr. m.v..

På Conventus.dk kan du udskrive en afkrydsningsliste og holdliste. Se eventuelt vejledningerne.
              

Afløsning på holdet:
Hvis du går hen og bliver syg eller forhindret, sørger du selv for at finde en afløser, uden at bestyrelsen behøver at vide det.

Husk på et børnehold skal det være en afløser, der har afleveret en børneattest inden første træningsdag. Så lav eventuelt en aftale med en person inden sæsonen starter, som kan tage over hvis du bliver forhindret.

Hvis det er sygdom af længere varighed eller anden form for langvarigt fravær, kontakt da din kontaktperson så I sammen kan finde en løsning.
 

Alarm:
Der er installeret alarm på skolerne, derfor skal du og dine gymnaster huske, at I KUN må færdes i gymnastiksalen, omklædningsrummet, toiletter og aula. Det koster ca. 1.000 kr. at udløse en alarm.


Børneattest
Ekstra hjælp på holdet
Ekstra træning
Faner
Forsikringer
Forårsopvisning
Fotokopiering
Førstehjælpskasser/isposer
Generalforsamling/ledermøde

Honorar/omkostningsgodtgørelse
Kontaktperson
Krisehjælp
Kurser
Musik til gymnastikopvisningen
Nøgler

Post fra bestyrelsen, nyhedsbreve m.v.

Pc’er i gymnastiksalen/til opvisningen
Rengøring/oprydning

Redskaber
Stævner m.v.
Team Track
Tid til opvisning

Tilskud til kurser, kørsel m.v.
Vejledning

Vigtige datoer
Vigtige informationer

 

Lundtoft Idrætsforening - Gymnastik | Kandrupvej 4 | 6200 Aabenraa | Tlf.: 51522682 , CVR: 30033663