Tilbage til forsiden af lederhåndbogen
Tilbage til indholdsfortegnelsen
Hjemmeside:
På gymnastikafdelingens hjemmeside kan du finde rigtig mange gode oplysninger, som du kan bruge i dit trænererhverv.

Har du noget der skal ligges ud på gymnastikafdelingens hjemmeside, så kontakt Lone.

På DGIs hjemmeside - www.dgi.dk - kan du altid finde en masse gode oplysninger og idéer. Bl.a. en trænerguide. Se under fanebladet trænerguide.


Honorar/omkostningsgodtgørelse:
Dit honorar bliver overført til din konto i marts måned.
Husk at sende en mail til Anja, hvis du får et nyt kontonummer i løbet af sæsonen eller hvis du ikke har afleveret dit kontonr.
 
Honorar for vintersæsonen:
1 instruktør på holdet:                                            1.600 kr.
2 instruktører på holdet:                                         1.100 kr.
Flere instruktører på holdet:                                       850 kr.
Hjælpeinstruktør, voksen:                                          600 kr.
Hjælpeinstruktør uden hjælpeinstruktørkursus             250 kr. 
Hjælpeinstruktør med hjælpeinstruktørkursus 1:          350 kr.
Hjælpeinstruktør med hjælpeinstruktørkursus 2:          450 kr.
Hjælper:                                      aftales mellem træneren og kassereren


Honorar for sommersæsonen:
1 instruktør 800 kr.
2 instruktører 550 kr.
Flere instruktører 425 kr.


Der udbetales kun honorar efter gældenderen regler. Kommer man over max beløbet på pt. 5.850 kr. skal der betales skat af restbeløbet. 
 

Er der en instruktør eller hjælpeinstruktør, der har været meget fraværende i sæsonen, vil bestyrelsen vurdere om honoraret skal ændres for vedkommende.

Når du modtager pengene skal du underskrive en blanket, så bestyrelsen kan dokumentere, at du har modtaget pengene som godtgørelse.


Adresseliste på instruktører/hjælpeinstruktører
Afløsning på holdet
Alarm

Børneattest
Ekstra hjælp på holdet
Ekstra træning
Faner
Forsikringer
Forårsopvisning
Fotokopiering
Førstehjælpskasser/isposer
Generalforsamling/ledermøde

Kontaktperson
Krisehjælp
Kurser
Musik til gymnastikopvisningen
Nøgler

Post fra bestyrelsen, nyhedsbreve m.v.

Pc’er i gymnastiksalen/til opvisningen
Rengøring/oprydning

Redskaber
Stævner m.v.
Team Track
Tid til opvisning

Tilskud til kurser, kørsel m.v.
Vejledning

Lundtoft Idrætsforening - Gymnastik | Kandrupvej 4 | 6200 Aabenraa | Tlf.: 51522682 , CVR: 30033663